• "Nastavenie súosovosti hriadeľovej spojky"
  • "Nastavenie súosovosti hriadeľovej spojky"
  • "Nastavenie súosovosti hriadeľovej spojky"
  • "Nastavenie súosovosti hriadeľovej spojky"

Problematika merania súosovosti hriadelí.

Problematika merania súosovosti hriadelí, alebo hriadelových spojok spočíva v nastavení rovinnosti hriadelí stroja resp. aplikácie napríklad ako sú čerpadlá, prevodovky, kompresory, a iné. Súosovosť hriadeľových spojok, má vplyv na viacero aspektov ako sú nadmerné vibrácie, namáhanie stroja, opotrebenie ložísk, ničenie spojky, presnosť zariadenia, poškodenie tesnení, mechanickej upchávky pri čerpadle a iné. Z dôvodu vyvarovať sa týchto problémov a porúch sa vykonáva na zariadení resp. stroji súosovosť na potretrebnú toleranciu, niekedy s ohľadom na tepelnú dilatáciu aplikácie ako takej.

Nami pouzívaná meracia technika.

Meracia technika

Na vykonávaie merania používame špičkové laserove zariadenie od švédskeho výrobcu GLOi AB. Meracie zariadenie ALiSENSOR ShaftLaser má rozsah merania do 3m, upevňovacie retiazky do priemeru 450mm v prípade, že je priemer hriadele väčší používame upevnenie magnetom. Laserový snímač má rozlíšenie 0,001mm, rotačné rozlíšenie 0,1°.

Kalibrácia meracej techniky

Pristroj na meranie súosovosti hriadelí resp. hriadelových spojok pravideľne posielame k výrobcovi do Švédska na kalibráciu, aby sme mohli zákazníkovi deklarovať udávanú presnosť merania. Výsledkom kalibrácie je tzv. kalibračný certifikát, kde sú uvedené označenia meracích jednotiek a výsledok skúšky. Prípadné vykonané nastavenia presnosti.

Presné nerezové ustavovacie podložky

Na vertikálne ustavenie používame podložky rôznych hrúbok a rôznych rozmerov od 0,05mm až po 4,00mm. Podložky sú vyrobené z austenitickej pružinovej ocele valcovanej za studena s tuhosťou 1100-1800MPa. použitý material 1,4310 splňuje normy DIN 17241, alebo EN 10151. Tolerancia zodpovedá norme DIN 2275, TT3

Správa z merania súosovosti

Výsledok merania resp. nastavenia súosovosti je automaticky vytváraný obslužným software-om, kde sú uvedené údaje o stroji ako je prevádzka, označenie zariadenia, dátum a pod. Následne je uvedená tolerancia odchyliek v závyslosti od otáčok, vyobrazenie a zhrnutie nameraných hodnôt pred vykonaním korekcie a po vykonaní korekcie.

 

Vplyv nesúosovosti hriadelí a hriadeľových spojok na životnosť stroja.

Poškodenie spojky

Každá hriadeľová spojka má svoju medzu tolerancie a predpis ako má byť ustavená. Tieto predpisy sú stanovené výrobcom spojky a tiež záleži aj na type spojky, každá spojka má iné dovolené odchýlky. V príade, že tieto tolerancie či už vertikálnej alebo horiznotálnej nesúosovosti dochádza k nadmernému namáhaniu spojky, kde dochádza k zníženiu životnosti spojky. V extrémnych pripadoch až k fatálnemu zničeniu spojky a zariadenia.

Poškodenie ložísk

Presným nastavením stroja, teda aj nastavením súosovosti hriadeľovej spojky sa predlžuje životnosť ložisk zariadenia. V opačnom pripade pri nesúosovosti vzniká veľká axiálna vibrácia a teda pnutie v celom stroji od čoho trpí celé zariadenie. V dôsledku zlej súosovosti sa axiálna vibrácia prenáša do ložik, kde dlhodobým vplyvom sa ničí mazací film v ložisku následkom čoho je potom požkodenie ložísk.

Nadmerné teploty

Nadmerná teplota nôže byť spôsobená nesúosovosťou zariadenia, resp. hriadeľovej spojky. Vplyvom nesúosovosti dochádza k nadmernému namáhaniu materiálov a zariadenia ako takého. Nadrmená teplota má deštruktívny charakter pre celé strojne zariadenie, ložiska, spojku a iné.

Vplyv vibrácii

V dôsledku nesúosovosti hriadeľovej spojky na zariadení, dochádza k nadmerným vibráciam v axiálnom t.j. osovom smere. Dlhodobý vplyv vibrácii deštruktívne pôsobí na ložiská stroja, kde následne dochádza k poškodeniu mazacieho filmu a neskôr k poskodeniu ložiska.

Životnosť zariadenia

Nesúosovoať hriadeľovej spojky má vplyv na životnosť zariadenia a na jeho súčiastky. Nesúososťou stroja trpia a teda sa nadmerne opotrebuvávajú ložiská, hriadeľová spojka, tesnenia resp. mechanická upchávka, konštrukcia zariadenia a stroj ako taký.

Poškodenie tesnenia resp. mechanickej upchávky

Mechanická upchávka alebo tesnenie u čerpadiel sú obvzlášť citlivé na nesúosovosť hriedeľovej spojky a teda čerpadla ako celok. V dôsledku pnutia na hriadeli, ktorá sa prenáša na mechanickú upchávku môže dôjsť k jej pretekaniu a jej trvalému poškodeniu.

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o naše služby nás kontaktujte na mobil: +421 905 370 044 alebo e-mail: info@centrovanie.sk