• "Nastavenie súosovosti hriadeľovej spojky"
  • "Nastavenie súosovosti hriadeľovej spojky"
  • "Nastavenie súosovosti hriadeľovej spojky"
  • "Nastavenie súosovosti hriadeľovej spojky"

O nás

Sme firma, ktorá sa venuje ustavovaniu hriadelí a hriadeľových spojok na rôznych strojoch a zariadeniach. Na vykonávanie tejto sluzby použivame špecialne laserove zariadenie švédskej vyroby značky Ali Sensor Shaft Laser, ustavovacie podložky z nemagnetickej ušlachtilej ocele, skúseny a zaškolený personál.

Meracia technika

Používame najmodernšiu meraciu techniku v danom odvetví od popredného výrobcu laserov určených pre meranie súosovosti hriadeľovych spojok.

Kalibrácia meracej techniky

Pravidelne dávame naše prístroje kalibrovať výrobcovi, kde výstupom skúšky je certifikát zariadenia s uvedeným dátumom a výsledkom skúšky.

Protokol z merania

Výstupnou správou o meraní je protokol z merania súosovosti, kde sú uvedené skutkové stavy, presné polohy, tolerancie a zobrazenie zariadenia.

Životnosť stroja a súčastí

Vplyv súosovosti na zariadenie, opotrebenie súčastí stroja ako sú ložiská, hriadeľová spojka, mechanická upchávka a iné.

Know How ustavovania

Naše vedomosti a skúsenosti o problematike ustavovania zohľadňujeme pri vykonávaní merania súosovosti hriadelí.

Referencie

Výstupnou správou o meraní je protokol z merania súosovosti, kde sú uvedené skutkové stavy a presné polohy, tolerancie a zobrazenie zariadenia.

Referencie:

CRH Rohožník, Enviral a.s. Leopoldov, JohnManvile Trnava, Poľnoservis a.s. Leopoldov, Slovnaft Bratislava, Ineco Slovakia Košice, Haineken Hurbanovo, Bekaert Hlohovec, VW Bratislava, Peugeot Trnava, Kia Žilina, Meroco a.s. Leopoldov a iné.

Kontaktujte nás

V prípade záujmu o naše služby nás kontaktujte na mobil: +421 905 370 044 alebo e-mail: info@centrovanie.sk